Start

 

 

Dit overzicht is samengesteld door Klaas J. Bekkema; bij elke vorm van publikatie, altijd de bron vermelden!

Kwartierstaat Pier Pander.

Pier Pander

-- I --

1 Pier Jacobs Pander, geb. 20.6.1864 te Drachten, beeldhouwer en ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ovl. 6.9.1919 te Rome. Pier was een bekende beeldhouwer. In diverse Friese plaatsen zijn straten naar hem vernoemd. In een klein museum te Leeuwarden naast Tresoar gelegen en onderdeel van het Fries Museum wordt veel van zijn beeldhouwwerk bewaard en tentoongesteld. Ook het museum in Drachten heeft werk van hem bewaard.

-- II --

(ouders)

2 Jacob Hendriks Pander, geb. 3.8.1835 te Drachten, mattenschipper, ovl. Tjalleberd 26.10.1910. Jacob tr. 18.5.1861 te Smallingerland met

3 Engeltje Piers Wouda, geb. 20.9.1837 te Heeg, ovl. De Knijpe 8.7.1903.

-- III --

(grootouders)

4 Hendrik Jacobs Pander, geb. 20.1.1812 te Blokzijl (Ov), mattenmaker, ovl. 20.6.1870 te Drachten. Hendrik tr. 28.5.1838 te Smallingerland (2) met Grietje Taekes Meter, geb. 1808 te Drachten, ovl. 4.12.1896 ald., d.v. Taeke Pieters Meter en Korneliske Pieters. Hendrik tr. 29.7.1835 te Smallingerland (1) met

5 Aaltje Popes van Eik, geb. 30.9.1807 te Noorder Drachten, ovl. 24.12.1836 te Drachten.

6 Pier Aukes Wouda, geb. 18.2.1807 te Heeg, timmerman, ovl. 22.2.1842 te Heeg. Pier tr. 18.5.1833 te Sneek met

7 Jantje Sjoerds Sloterdijk, geb. 2.3.1812 te Heeg, ovl. 17.4.1844 ald.

-- IV --

(overgrootouders)

8 Jacob Hendriks Pander, geb. 1771 te Blokzijl (Ov), koopman, ovl. 4.9.1821 te Drachten. Jacob tr. 1809 te Blokzijl (Ov) met

9 Jantje Hendriks Veen, geb. 1786 te Steenwijk, mattenmaakster, ovl. 25.12.1836 te Drachten. Jantje tr. 7.5.1828 te Smallingerland (2) met Sietze Lolkes van der Zaag, geb. 1800 te Grouw, timmerman, ovl. 19.5.1869 te Drachten, z.v. Lolke Sietzes van der Zaag en Trijntje Roels. Sietze tr. 10.4.1837 te Smallingerland (2) met Sjoukjen Gerbens Posthumus, geb. 20.11.1800 te Zuider Drachten, ovl. 4.7.1872 te Drachten, d.v. Gerben Hinnes Posthumus en Rinskjen Annes.

10 Pope Jans van Eik, geb. 9.3.1774 te Zuider Drachten, ged. 9.1.1780 te Drachten, arbeider en schipper, ovl. 23.3.1831 te Drachten. Pope tr. 3.12.1797 te Drachten met

11 Korneliske Klazes van Weperen, geb. 1.12.1778 te Heerenveen, ovl. 21.8.1832 te Drachten.

12 Auke Piers, ged. 11.5.1766 te Woudsend, schippersknecht, ovl. 4.12.1809 op de Noordzee. Auke tr. 8.3.1801 te Heeg met

13 Klaaske Sijes Wouda, geb. 21.9.1772 te Workum, ovl. 25.7.1831 te Heeg.

14 Sjoerd Jans Sloterdijk, geb. 19.12.1786 te Woudsend, timmerman, ovl. 11.5.1830 te Heeg. Sjoerd tr. 14.9.1809 te Heeg met

15 Engeltje Jacobs Nieuwland, geb. 17.5.1789 te Heeg, ovl. 9.5.1844 ald.

-- V --

(betovergrootouders)

16 Hendrik Jans Pander, geb. 1738 te Blokzijl (Ov), koopman, ovl. 26.3.1823 te Blokzijl (Ov). Hendrik tr. 1763 te Blokzijl (Ov) met

17 Jantje Jans Ruiter, geb. 1740 te Blokzijl (Ov), ovl. v1806 te Kuinre.

18 Hendrik Luitjens Veen, geb. 1764 te Steenwijk, ovl. 5.9.1828 ald.. Hendrik tr. met

19 Hilligje.., geb. 1766 te Steenwijk, ovl. 6.10.1809 ald.

20 Jan Jelkes, geb. 1732 te Rottevalle, arbeider, ovl. 1794/1795 te Noorder Drachten. Jan tr. 5.2.1758 te Rottevalle met

21 Ybeltje Tjeerds, ged. 21.12.1738 te Rottevalle, ovl. 16.11.1816 te Zuider Drachten.

22 Klaas Harmanus van Weperen, ged. 13.12.1745 te Drachten, ovl. v1806 ald.. Klaas tr. 23.6.1776 te Heerenveen met

23 Froukjen Roukes Schotanus, ged. 29.11.1750 te Heerenveen, ovl. v1806 te Drachten.

24 Pier Aukes, ged. 21.11.1728 te Woudsend, schipper, ovl. 1790 te Woudsend. Pier tr. 21.1.1753 te Woudsend met

25 Hinke Heines, ged. 30.11.1727 te Woudsend.

26 Sije Johannes, geb. 1745 te Workum, scheepstimmerman, ovl. 1778 te Woudsend. Sije tr. 29.5.1770 te Workum met

27 Jeltje Nolkes, ged. 25.11.1743 te Heeg, ovl. 1773 te Workum.

28 Jan Durks, geb. 1755. Jan tr. 1780 met

29 Atje Sjoerds, geb. 1758.

Klaas J. Bekkema april 2003/maart 2013.

 

 

Start