Start

 

 

Dit overzicht is samengesteld door Klaas J. Bekkema; bij elke vorm van publikatie, altijd de bron vermelden!

Kwartierstaat Gauke Boelens.

-- I --

1 Gauke Boelens, geb. 18.4.1886 te Drachten, koperslager en wethouder van Smallingerland, ook is de Gauke Boelensstraat in Drachten naar hem vernoemd, ovl. 28.1.1942 te Drachten, begr. te Drachten (Zuider Begraafplaats). Gauke tr. 20.7.1912 te Smallingerland met Trijntje Atema, geb. 17.5.1884 te Westergeest, modiste, ovl. 20.11.1970 te Drachten, begr. te Drachten (Zuider Begraafplaats), d.v. Hendrik Ates Atema en Bontje Hendriks Wibbelink.

-- II --

(ouders)

2 Luitzen Gaukes Boelens, geb. 4.12.1860 te Drachten, koperslager, ovl. 26.1.1953 te Drachten, begr. te Drachten (Zuider Begraafplaats). Luitzen tr. 6.10.1883 te Tietjerksteradeel met

3 Hendrikje Kornelis Bosma, geb. 29.3.1863 te Hardegarijp, ovl. 4.2.1937 te Drachten, begr. te Drachten (Zuider Begraafplaats).

-- III --

(grootouders)

4 Gauke Luitzens Boelens, geb. 27.11.1826 te Ureterp, koperslagersknecht en koperslager, ovl. 23.10.1894 te Drachten, begr. te Drachten (Zuider Begraafplaats). Gauke tr. 16.5.1857 te Smallingerland met

5 Aukje Egberts Planting, geb. 31.5.1821 te Drachten, naaister, ovl. 30.4.1888 te Drachten, begr. ald.

6 Kornelis Aukes Bosma, geb. 1819 te Hardegarijp, timmermansknecht en timmerman, ovl. n10.1883 te Hardegarijp. Kornelis tr. 9.5.1846 te Tietjerksteradeel met

7 Antje Aukes Pebesma, geb. 1825 te Bergum, dienstmeid, ovl. n10.1883 te Hardegarijp.

-- IV --

(overgrootouders)

8 Luitzen Gaukes Boelens, geb. 30.5.1788 te Bakkeveen, boerenknecht, winkelier en arbeider, ovl. 10.11.1866 te Drachten. Luitzen tr. 3.12.1812 te Opsterland (Ureterp) met

9 Trijntje Meines van Hoek, geb. 27.9.1787 te Opeinde, ovl. 4.7.1859 te Drachten.

10 Egbert Pieters Planting, geb. 8.9.1788 te Noorder Drachten, boerenknecht en arbeider, ovl. 4.11.1872 te Ureterp. Egbert tr. 13.5.1815 te Opsterland (Ureterp) met

11 Antje Sytzes Geertsma, geb. 4.11.1784 te Lippenhuizen, dienstmeid, ovl. 25.5.1862 te Ureterp.

12 Auke Jochums Bosma, ovl. v5.1846 te Hardegarijp. Auke tr. met

13 Martje Johannes Westra, ovl. v5.1846 te Hardegarijp.

14 Auke Thomas Pebesma, geb. 1794 te Rinsumageest, boerenknecht, ovl. n5.1846 te Bergum. Auke tr. 15.5.1817 te Dantumadeel met

15 Tjitske Gerrits Visser, geb. 1790 te Veenwouden, ovl. n5.1846 te Bergum.

-- V --

(betovergrootouders)

16 Gauke Jans, geb. 1747 te Beets (Doopsgezind), ovl. 19.8.1811 te Donkerbroek. Gauke tr. 15.12.1771 te Beetsterzwaag met Rigtje Jans, afk. van Drachten, ged. 21.2.1751 te Ureterp, ovl. v5.1780 te Bakkeveen, d.v. Jan Alberts en Roeltje Hendriks. Gauke tr. 21.5.1780 te Wijnjeterp (2) met

17 Jeltje Baukes Boelens, geb. 20.8.1756 te Bakkeveen, ovl. 11.11.1828 ald.

18 Meine Arends van Hoek, geb. te Bakkeveen, ged. 8.6.1754 te Duurswoude, arbeider, ovl. 25.9.1815 te Opeinde. Meine tr. 6.4.1783 te Opeinde met

19 Mettje Hendriks Meek, geb. 1757 te Buitenpost, ovl. 11.1.1840 te Ureterp.

20 Pieter Baukes Planting, geb. 1766 te Beetsterzwaag, boer, ovl. 19.2.1844 te Ureterp. Pieter tr. 13.5.1787 te Drachten met

21 Trijntje Egberts, geb. 2.10.1766 te Noorder Drachten, ovl. 13.6.1848 te Ureterp.

22 Sytse Jans Geertsma, geb. 1742 te Beets, ovl. 25.10.1813 te Lippenhuizen. Sytse tr. 30.4.1770 te Beetsterzwaag met Antje Pyters, geb. 1746 te Beetsterzwaag, ovl. v1783 te Lippenhuizen. Sytse tr. 11.5.1783 te Lippenhuizen (2) met

23 Aukjen Jeens Veenstra, geb. 1753 te Lippenhuizen, ovl. 14.11.1835 ald.

28 Thomas Tjibbes Pebesma, geb. 1747, arbeider en dagloner, ovl. n5.1817 te Garijp. Thomas tr. 1773 met

29 Geertje Melles, geb. 1750, ovl. n5.1817 te Garijp.

30 Gerrit Tjerks Visser, geb. 1758, schipper, ovl. n5.1817 te Veenwouden. Gerrit tr. 1783 met

31 Minke Geerts, geb. 1760, ovl. n5.1817 te Veenwouden.

Klaas J. Bekkema januari 2003.

 

 

Start