Gemeentewapen Smallingerland

 

 

Op deze website vindt u het resultaat van historisch onderzoek naar de geschiedenis van de Friese gemeente Smallingerland. Onder "genealogie" vindt u kwartierstaten van bekende Smallingerlanders.

Mijn genealogische website is per 26 april 2013 opgeheven.

Hiervoor is in de plaats gekomen een geheel nieuwe homepage.

De gegevens mogen niet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt. En bij publicaties altijd de bron vermelden, als men gegevens heeft ontleend aan deze website. Toestemming voor het gebruik van mijn gegevens wordt alleen schriftelijk of via e-mail verstrekt!

On this website you will find the results of historical research on the local history of Smallingerland, one of the municipalities in the province of Friesland in the Netherlands. Under "genealogie" you will find pedigrees of well known people from Smallingerland. The data are only available in DUTCH.

My genealogical website has been closed April 26 2013.

I made now a complete new homepage.

The data may not be used for commercial purposes. And always mention the source of my website, when you are using data from it in your publications. Permission for using my data will be only given by post or via an e-mail.

Klaas J. Bekkema

Begonnen: 16 november 2001.

Bijgewerkt: 7 april 2015.

Start